Stævneinformation

Stævneinformation

Stævnedeltagelse

Svømmere på K1, K2 og K3 tilbydes at deltage i stævner. Svømmere fra Talent kan inviteres med til relevante stævner.


Stævneomkostninger

Vores egne interne stævner koster kun 100kr. pr. deltager, men når vi sender konkurrencesvømmere afsted til eksterne stævner, koster deltagelse ca. 1.000kr. pr. dag for én svømmer, inkl. træneromkostninger, ca. 3 startere om dagen, overnatning og forplejning.


Vi tilstræber at udvikle dygtige svømmere, som kan deltage i konkurrencer og på den måde inspirere andre svømmere til at dygtiggøre sig. Derfor tager vi også et medansvar ved at afholde omkostninger til overnatning og forplejning for konkurrencesvømmerne, bl.a. ved salg at lodder.


Det betyder, at konkurrencesvømmernes egenbetaling udelukkende udgør et estimeret beløb, som dække svømmernes startere (antal gange svømmeren hopper i vandet til heats/løb).


Egenbetaling pr. konkurrencesvømmer til eksterne stævner er 225kr. pr. dag.


Større stævner

Ved større stævner afholder klubben svømmerens omkostninger til overnatning og forplejning med et engangsbeløb på 750kr. pr. dag.

Egenbetaling til større stævner er, ligesom til øvrige eksterne stævner, 225kr. pr. dag.