Træner
Rosalia Christiansen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Instruktør
August Larsen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
John Christiansen
Beskrivelse
tlf:       28195758
Se hele beskrivelsen
Tobias Lindberg
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Valdemar Piihl Hansen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
xxxxxx xxxxxx
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Vis hold
Hjælpeinstruktør
Astrid Pries Hansen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Mikkel Johansen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen
Rosalia Christiansen
Beskrivelse
Se hele beskrivelsen