Nakskov Svømmeklub´s Venner

Nakskov Svømmeklub´s Venner blev stiftet i 1976 som en støtteforening til moderklubben Nakskov Svømmeklub. Vennerne skulle støtte Nakskov Svømmeklub økonomisk og idrætsligt. Forslagsstilleren til oprettelse af en støtteforening, Per Jacobsen, har set rigtigt, idet Vennerne har været en succes. En række forældre, der bakker op om klubben og deres børn, har stået i spidsen for denne forening. Der har altid været nogle at henvende sig til, når der har været brug for praktisk hjælp, det kan være til sommerafslutninger, julestævner, venskabsbesøg m.m.

Desuden har Vennerne bistået økonomisk med et stort årligt beløb til moderklubben. Det falder på et tørt sted. Vennerne laver forskellige aktiviteter, for at skaffe penge. Det største beløb indkommer ved det årlige salg af julekalendere, hvor alle klubbens medlemmer hjælper til med salget.

Der har været lavet lotteri, salg af gløgg og æbleskiver, slikbod og evt. parisertoast ved arrangementer m.m.


Er du ikke medlem af Vennerne, så kan du hurtigt blive det, ved at kontakte en fra bestyrelsen. Årligt koster det for en hel familie 90,- kr og en aleneperson koster det 100,- kr. Husk det går til svømmerne. 
___________________________________________________________________________________________________________________

Yderligere informationer om Nakskov Svømmeklub''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''s Venner: